Support
Inställningshjälp

Kontrollera behörigheter och befogenheter

I de flesta fall är det önskvärt att begränsa åtkomsten till din bokningskalender online, så att inte vem som helst kan se eller göra ändringar i det. Systemet låter dig specificera exakt vem som ska kunna använda ditt bokningssystem, vilken information de kommer att kunna se och vad de har befogenhet att göra. Denna avancerade åtkomstmodell utgör en av de mer komplexa delarna av SuperSaaS system. Därför är det bra att säkerställa att det fungerar som avsett genom att testa ditt bokningssystem också från dina besökares och användares synvinkel.

Tre typer av användare

När det kommer till att kontrollera åtkomsten till bokningsscheman, skiljer SuperSaaS på tre typer av användare: administratörer, användare och superanvändare. Varje konto har endast en administratör – vanligtvis personen som skapat och hanterar kontot. En administratör har full kontroll över alla inställningar för kontot och över alla bokningsscheman och användare.

Användare är personer som använder schemana i ditt konto, t.ex. dina kunder, medlemmar eller elever. Du kan antingen begära att användare registrerar sig innan de kan boka, eller tillåta att de bokar tider utan att logga in. Om ditt konto har flera scheman kommer användare bara behöva registrera sig en gång för att kunna logga in på alla scheman i ditt konto.

Som administratör kan du skapa ”superanvändare” och tillskriva dem särskilda befogenheter för att hantera scheman och bokningar. Du kan till exempel ge kollegor superanvändar-status så att de kan ändra tidsbokningar å andras vägnar.

Vem kan registrera sig som användare?

Alla inställningar som gäller vem som ska kunna registrera sig för att använda ditt (eller dina) scheman finns under Åtkomst. Notera att dessa inställningar endast gäller om du begär att användare måste registrera sig. De är irrelevanta om du tillåter bokning utan att logga in. På sidan Åtkomst kan du även konfigurera själva registreringsprocessen i sig; Vilka steg ska en ny användare gå igenom för att registrera sig? Notera att användare associeras till kontot i sin helhet, när de väl är registrerade har de tillgång till alla scheman i det kontot. Om du föredrar att använda olika registreringsprocesser för olika scheman, eller om du vill koppla registrerade användare till olika scheman, kan du skapa flera SuperSaaS-konton.

Vad kan användare göra i mitt schema?

Huruvida registrering ska krävas eller inte för ett schema, ställs in på fliken Åtkomst på sidan Konfigurera för det schema det gäller. Här definierar du vad användare (och superanvändare) ska kunna göra ifråga om att lägga till, uppdatera eller radera bokningar. På den här sidan kan du även bestämma vilka uppgifter om bokningarna som ska vara synliga för vanliga användare. Som administratör kommer du alltid att kunna se all information, så för att kunna testa dessa inställningar behöver du logga ut som administratör och in som fiktiv besökare/användare av schemat.