Support
Inställningshjälp

Bestäm hur bokningsprocessen ska se ut för dina användare

Bokningsprocessen, så som den upplevs av användarna av ditt schema, är fullt anpassningsbar. Du kan specificera vilka uppgifter användarna måste ange vid bokning och vilka steg som behöver gås igenom för att slutföra bokningen. Restriktioner gör att du kan kontrollera ditt schemas beteende och specificera vad dina användare kan och inte kan göra.

Samla information vid bokning

Genom att använda både standardfält och anpassade fält, kan du samla in informationen som du behöver för att skapa en bokning.

Vilka steg ska ingå i bokningsprocessen?

Ska användare få göra upprepade bokningar eller inte? Vill du begära betalning eller godkännande innan bokningar kan slutföras? Ska nya bokningar bekräftas? Till vem? Och ska påminnelser sändas ut? SuperSaaS bokningssystem erbjuder dig finjusterad kontroll över varje steg i processen.

Ställ in bokningsrestriktioner

Genom att använda restriktioner, kan du styra både ditt schemas och dina användares beteende. Detta ger dig möjlighet att specificera i detalj när och hur bokningar kan skapas.

Lägg till anpassade formulär

Om du behöver samla in mer information än vad som kan inhämtas med standardfälten, kan du göra det genom att lägga till ett anpassat formulär till registrerings- och/eller bokningsprocessen. Du kan till och med använda formuläret fristående, till exempel för att lägga till ett kontaktformulär på din hemsida.