Inställningshjälp

Kom igång med SuperSaaS

Att lägga din bokning online kan gå mycket snabbt och lätt då SuperSaaS har en inbyggd guide som du kan följa. De vanligaste funktionerna aktiveras av sig självt och de grundläggande inställningarna görs automatiskt genom att du helt enkelt bara svarar på frågor. Du kan sedan fortsätta att finjustera ditt bokningssystem så mycket du vill och beroende på din verksamhets behov. SuperSaaS har en mängd förmågor, som kan nyttjas för att skapa ett mycket intelligent och personligt anpassat system, men det går också bra att bara använda de grundläggande funktionerna.

Du behöver inte följa någon särskild ordning när du gör dina inställningar, men allra först, innan du börjar, bör du bestämma vad du behöver, genom att ta ställning till följande frågor:

  1. Vilket av våra tre schematyper passar dina behov bäst?
  2. Vem ska kunna se och använda ditt schema?
  3. Hur vill du att bokningsprocessen ska se ut för dina användare?
  4. Behöver du ta betalt vid bokning?
  5. Hur ska schemat se ut visuellt? Vill du skicka besökare till SuperSaaS eller vill du integrera bokningen direkt i din egen hemsida?

Så snart du har tänkt över de här frågorna är det dags att börja skapa ditt schema. Detta görs bäst genom en ”bygg och testa”- cykel:

  1. Använd guiden ”Nytt Schema” för att skapa ett bokningsschema med grundläggande funktionalitet.
  2. Testa det som om du vore en besökare och se om det fungerar som avsett.
  3. Om det inte fungerar som du vill ha det, gör ändringar i ditt schemas inställningar och upprepa sedan steg 2.
  4. När du är nöjd med hur ditt schema ser ut och beter sig, är du redo att sprida länken till ditt schema till dina användare och/eller integrera det i din hemsida.

Nästa avsnitt: Tre typer av scheman, vilket bör jag välja?