Support
Inställningshjälp

Designa ditt bokningssystem

Med SuperSaaS kan du anpassa utseendet och känslan i ditt bokningssystem så att det verkligen blir ditt. Visa din egen logotyp och ändra allt från proportioner, färger och tidsformat till innehållet i systemmeddelanden och användargränssnittets texter och stil. Du kan använda ditt eget domännamn som adress och till och med ta bort alla referenser till SuperSaaS. Genom att använda ditt företags egen grafiska profil och stilguider kan du se till att dina besökare känner igen sig på dina bokningssidor.

Vissa layoutinställningar gäller vardera schema, medan andra inställningar är kontoövergripande och alltså påverkar utseendet på samtliga scheman i kontot. Detta avsnitt tar upp inställningar på både schema- och kontonivå.

Bestäm visningssätt & storlek

Ett bokningsschema kan ha olika ”vyer”, dvs. olika sätt att titta på schemat. Du kan t.ex. visa en hel en vecka, månad eller bara en dag. Det går att visa en lista över lediga tider eller låta besökare välja från en lista över tjänster innan lediga tider visas. Du kan bestämma om slutanvändare ska kunna välja vy och i så fall vilka vyer de kan välja mellan.

Anpassa meddelanden och notiser

De flesta meddelanden som visas som del av registrerings-, boknings- och betalningsprocessen kan ersättas med dina egna anpassade meddelanden. Detsamma gäller innehållet i e-post- och sms-notiser. Nästan alla meddelanden kan också innehålla så kallad ”autotext”, vilket är ”magiska ord” som automatiskt ersätts med något dynamiskt värde när meddelandet genereras.

Ändra utseende på scheman

Det visuella intrycket av ett enskilt schema och den övergripande designen kan konfigureras separat. Du kan ändra ditt schemas färgpalett genom att välja ett annat färgtema eller välja din egen färg för vart och ett av bokningskalenderns olika element. På kontonivå kan du göra liknande inställningar för användargränssnittets färger. Huvud- och sidfoten konfigureras också på kontonivå där du t.ex. kan lägga till din egen logotyp.

Tid, språk & ordval

På kontonivå kan du ändra standardformat för datum och tid, liksom tidszon och standardspråk. Du kan till och med ändra termen som systemet använder för att benämna dina användare till något som stämmer bättre med just din verksamhet, som t.ex. ”elever” eller ”klienter”.