Manualer

Ändra layouten på ditt schema

SuperSaaS erbjuder gott om möjligheter att anpassa utseendet och känslan i ditt schema. Allt från att ändra proportioner, färger och tidsformat till innehållet i olika systemmeddelanden och användargränssnittets olika element.

Medan vissa layoutinställningar är relaterade till individuella scheman påverkar andra samtliga scheman i kontot. Detta avsnitt tar upp inställningar på både schema- och kontonivå. De inställningar som är kontorelaterade kommer att utmärkas som sådana.

Anpassa vyer och proportioner

Ett schema tillhandahåller olika "vyer", dvs. olika sätt att titta på schemat, som t.ex. att se bara en dag i kalendern, en vecka eller en månad, eller en lista över lediga tider. Du kan ändra vilka vyer som ska vara tillgängliga för slutanvändaren och konfigurera diverse inställningar som t.ex. storleken.

Anpassa meddelanden och notifieringar

Det flesta meddelanden som visas som del av registrerings-, boknings- och/eller betalningsprocessen kan ersättas med dina egna anpassade meddelanden. Detsamma gäller innehållet i e-post- och sms-notifieringar och påminnelser. Nästan alla meddelanden kan också innehålla så kallad "autotext", vilket är "magiska ord" som automatiskt ersätts med något dynamiskt värde när meddelandet genereras.

Ändra utseende på scheman

Det visuella intrycket av ett enskilt schema och det övergripande användargränssnittet kan konfigureras separat. Du kan ändra ditt schemas färgpalett genom att välja ett annat färgtema eller välja din egen färg för vart och ett av bokningskalenderns olika element. På kontonivå kan du göra liknande inställningar för användargränssnittets färger. Huvud- och sidfoten konfigureras också på kontonivå.

Allmänna inställningar

På kontonivå kan du ändra standardformat för datum och tid, liksom tidszon och standardspråk. Du kan till och med ändra termen som systemet använder för att benämna dina användare till något lämpligare för din verksamhet, som t.ex. "elever".