Manualer

Anpassa vyer och proportioner

Ett schema tillhandahåller olika "vyer", dvs. olika sätt att titta på schemat, som t.ex. att se bara en dag i kalendern, en vecka eller en månad, eller en lista över lediga tider. Du kan ändra vilka vyer som ska vara tillgängliga för slutanvändaren och konfigurera diverse inställningar som t.ex. storleken.

Vyer

Som standard har datoranvändare fem vyer tillgängliga, nämligen visning av en månad, vecka, dag, en agenda samt en lista över lediga tider. Dessa visas som flikar på sidan med ditt schema. Om någon av dessa vyer inte är relevanta för din verksamhet kan du dölja dem genom att avmarkera den relaterade kryssrutan. Du kan även välja vilken vy som ska visas som standard: vyn som användare först ser när de öppnar ditt schema.

Tillgängliga vyer

Om du vill gömma "månadsnavigatorn" (den lilla månadskalendern uppe till höger), kan du göra det genom att markera Göm den lilla månadsöversikten i kalendervyer.

Du kan även bestämma vy genom att lägga till ?view=month (eller day, week, etc.) på slutet av webbadressen (se även Förbestäm datum eller vy). Detta kan vara användbart för att själv kunna se en vy som du har dolt för dina användare.

I listvyer som agendan kan du bestämma vilka bokningsuppgifter som ska visas. Endast fält som aktivt används listas. Du kan konfigurera vilka fält som är aktiva på fliken "Process".

Fält som ska visas i listvyer

Mobilanvändare har andra vyer tack vare deras mindre skärmstorlek. De ser inte månads-, vecko- eller dagsvy, i stället ser de något som påminner om en liten månadskalender, kombinerat med en lista över händelser eller tider (beroende på schematyp). Du kan enkelt kontrollera hur mobilversionen av ditt schema ser ut genom att byta ut www.supersaas.se till m.supersaas.se i adressfältet i din webbläsare.

Vertikal storlek

Den vertikala storleken (höjden) på ditt bokningsschema avgörs av timmarna som är synliga på schemat och dess vertikala skala, vilket beror på höjden på enskilda schemahändelser och antalet händelser som en timma utgörs av. Båda dessa aspekter kan justeras via fliken Layout på ditt schema konfigurationssida.

Vertikal storlek

Synliga timmar

Via Konfigurera > Layout kan du ange hur många timmar som ska vara synliga i vecko- och dagsvyn. Dessa kan skilja sig från öppettiderna. Denna särskiljning kan vara användbar om du vill tillåta bokningar sent på kvällen, men inte vill visa dessa oregelbundna tider som standard.

När bokningar göra utanför öppettiderna justeras antalet synliga timmar automatisk för just den veckan så att alla bokningar kan visas. Månadsvyns vertikala storlek skalas inte när det finns bokningar utanför de synliga timmarna eftersom detta skulle se rörigt ut. I stället visas en notering på den dagen med antalet ytterligare bokningar som inte är synliga.

Vertikal skala

Den vertikala skalan låter dig bestämma höjden på en dag i bokningskalendern. I vecko- och dagsvyer är dagar indelade i timmar och som standard är timmar indelade i 30-minutersintervaller. Särskilt om du har många korta tidbokningar, kan utökande av den vertikala skalan förhindra att ditt schema ser klottrigt ut. Å andra sidan, om du bara har två bokningar om dagen, kommer en mindre vertikal skala se bättre ut.

I vecko- och dagsvyer kan du utöka höjden genom att ändra antalet avdelare; välj mellan 20-, 15- eller 10-minutersintervall som delar upp timmarna i 3, 4 respektive 6 delar. Notera att du kan rita tomma händelser (t.ex. som användare kan boka in sig på) i schemat oberoende av hur schemats timmar delats upp. Så du kan skapa till exempel 4 tomma händelser om 15 minuter vardera på ett schema som är indelat i 30-minutersintervall, eller vice versa. Vad som ser bäst ut beror på hur mycket information du vill visa för varje händelse. (Ett resursschema är som standard inte konfigurerat att inte skapa tomma händelser i, men det kan anpassas att göra det genom att använda starttidsrestriktioner via inställningsrutan "Tvinga starttider till" på fliken "Resurser" på schemats konfigurationssida.).