Inställningshjälp

Anpassa meddelanden och notifieringar

Det flesta meddelanden som visas som del av registrerings-, boknings- och/eller betalningsprocessen kan ersättas med dina egna anpassade meddelanden. Detsamma gäller innehållet i e-post- och sms-notifieringar och påminnelser. Nästan alla meddelanden kan också innehålla så kallad ”autotext”, vilket är ”magiska ord” som automatiskt ersätts med något dynamiskt värde när meddelandet genereras.

Egna anpassade meddelanden

Meddelanden på både konto- och schemanivå kan ersättas med dina egna anpassade meddelanden. På kontonivå kan du justera meddelanden som visas när användare använder din webbshop (se Betalningar) eller ber om hjälp (se Layoutinställningar). Meddelanden som kan redigeras på schemanivå via Konfigurera > Layout, är de som visas vid in- och utloggning och det som visas i det tomma området ovanför schemat. Vidare kan du även justera meddelandet som visas när tillträde till ditt schema (temporärt) spärrats, eller för en viss användare som du blockerat.

Du kan designa dina meddelanden genom att använda verktygsfältet i övre kanten på varje meddelanderuta. Det ger dig även möjlighet att lägga in länkar och bilder(som redan finns på internet) i ditt meddelande. Notera att, förutom din logotyp, kan du inte ladda upp bilder till SuperSaaS. Bilder måste vara tillgängliga online via en webbadress som du anger som dess källa.

Du kan också designa dina meddelanden med hjälp av HTML, vilket finns via < >-knappen i verktygsfältet. Detta kan även användas för att infoga JavaScript på sidan där dessa meddelanden visas.

<input onclick="window.open('//static.supersaas.net/img/demo_room.jpg', 'Popup', 'width=400,height=300')" type="button" value="Pop-up" />

Denna funktionalitet kan även användas för att lägga till spårningskod för Google Analytics i ditt schema, en tjänst som kan ge dig utförlig statistik över varifrån dina användare kommer när de hittar till ditt schema.

Dynamiska meddelande med hjälp av autotext

Du kan använda så kallad ”autotext” för att göra dina meddelanden dynamiska. Autotext är ”magiska ord” som automatiskt ersätts med något dynamiskt värde när meddelandet skapas. Detta gör att du t.ex. kan använda dina användares eget namn i hälsningsfraser eller använda olika språk beroende på mottagaren. Ett autotextord är helt enkelt ett ord som föregås av tecknet $, som t.ex. $name (namn).

Förutom i systemmeddelanden, kan autotext även användas i e-postmeddelanden. Notera dock att vissa autotexttrådar bara kan användas i antingen system- eller e-postmeddelanden. Vänligen se tabellerna nedan för att se vilken autotext du kan använda var.
Tabellen nedan innehåller de autotexttrådar som kan användas i meddelanden som visas på webbplatsen.
Autotexttrådar för skärmmeddelanden
Ordet……kommer att ersättas med
$loginInfogar inloggningsnamnet för personen som är inloggad
$nameInfogar fullständigt namn, om det finns tillgängligt, för personen som är inloggad
$creditInfogar kreditnivån för personen som är inloggad
$shopSkapar en länk till din webbshop, t.ex. kan du skriva: ”Vänligen köpa krediter i $shop före bokning”
$agendaSkapar en länk till en sida som visar bokningar över alla scheman i kontot, fungerar endast när man är inloggad som användare
$autoNormalt ersätts standardtexten med din egen text, men $auto sätter tillbaka den. Detta är användbart för att behålla standardtexten ovanför schemat som ändras beroende på om någon får boka eller inte.
$suInfogar innehållet i administratörsfältet för den aktuella användaren, om tillgängligt. Du kan använda detta för att visa ett meddelande för en specifik person när denne loggar in
$idInfogar ID för det aktuella objektet. Endast tillgängligt på utloggningssidan och ”Tack”-sidan för inskickade formulär. Du kan använda detta för att ge kunder ett unikt referensnummer.
$totalInfogar totalpriset inklusive rabatter, eller betalningsbart delbelopp. Endast tillgängligt på utloggningssidan.
$if villkor {meddelande}OM (if) ett specifikt villkor råder, visas det meddelande som finns mellan de vågiga klammrarna. Se möjliga villkor nedan. Meddelandet kan sträcka sig över ett flertal rader och kan innehålla andra magiska ord, förutom en annan $if-formel
För att visa ett meddelande endast när vissa villkor är uppfyllda, kan en $if-formel användas. Tabellen nedan visar de olika villkor som kan användas.
Villkor som kan användas för $if-formeln.
VillkorAppliceras om…
$if user {meddelande}Meddelandet visas om en användare (user) är inloggad
$if out { meddelande }Meddelande visas om en användare inte är inloggad
$if shared { meddelande }Meddelandet visas om en användare är inloggad med ett delat (shared) lösenord
$if admin { meddelande }Meddelandet visas om en användare är inloggad som administratör eller superanvändare
$if XX {meddelande}Meddelandet visas om det aktuella valda språket har ISO språkkod XX
$if paid { meddelande }Meddelandet visas efter att en kund betalat (paid) / genomfört en betalning. Detta kan endast användas i meddelandet på utcheckningssidan.
$if mobile { meddelande }Meddelandet visas endast när mobilversionen av webbplatsen används
$if desktop { meddelande }Meddelandet visas endast när webbplatsen visas i versionen för fasta enheter (desktop)
$if calendar { meddelande }Meddelandet visas endast när man tittar på dags-, vecko- eller månadsvy av kalendern
$if view { meddelande }Meddelandet visas endast när denna specifika (standard)vy visas. Följande vyer kan anges: free, agenda, day, week eller month

Ett vanligt användningsområde för dynamiska meddelanden är språkanpassade meddelanden för olika personer. Villkoret i formeln $if XX {meddelande} kan vara en tvåbokstavskod som t.ex. SE eller EN. Detta kan användas på följande vis:

$if EN {Good morning $login}
$if SE {God morgon $login}

En annan användning av $if-formeln är att visa olika meddelanden beroende på om besökaren har loggat in eller inte:

$if out {Vänligen logga in först eller skapa ett konto om du inte redan har ett}
$if user {Välkommen tillbaka $login!}

Observera att (villkorsberoende) autotext-formler också kan användas i HTML-läge. Detta gör att du t.ex. (villkorligt) kan inkludera en spårningskod på utcheckningssidan.

$if paid {Tack för din bokning, $name <script>…</script>}

Anpassade e-postnotifieringar och påminnelser

Via Konfigurera > Process kan du välja att bekräfta bokningar/anmälningar via e-post och/eller skicka en e-postpåminnelse till användare en viss tid före deras bokade tid. Som standard innehåller e-postbekräftelsen följande information:

Bästa Namn,

Detta meddelande är en bekräftelse på att din bokning * har skapats.

Detaljer för ny bokning*:

  …bokningsdetaljerna…

Du kan nå schemat på:
https://www.supersaas.se/schedule/kontonamn/schema_namn?day=…

Detta är ett automatiskt genererat meddelande som du ej kan svara på.
* Termen ”bokning” kan ändras viaKonfigurera > Process

Om du vill lägga till lite text till detta meddelande eller helt ersätta det med din egen text, kan du göra det genom att använda en kombination av vanlig text och autotext (Se beskrivning av autotext ovan). Bokningsbekräftelser och påminnelser kan ändras via Konfigurera > Layout, medan texten i registreringsbekräftelser kan anges via Layoutinställningar.

Observera att e-postmeddelanden sänds som ren text, så det är inte möjligt att lägga till HTML-kod här.

Autotext för användning i e-postmeddelanden och sms-påminnelser
Ordet……kommer att ersättas med
$nameNamnet på mottagaren av meddelandet, om tillgängligt
$dearInfogar ”Bästa $name,” förutom om $name inte finns
$loginInloggningsnamnet för den som skapat händelsen (blankt om det är administratören eller om ej inloggad)
$subjectResten av denna rad kommer användas som rubrik för e-postmeddelandet, det kan innehålla andra magiska ord
$urlEn länk som pekar på schemat på datumet för bokningen
$modurlEn länk som innehåller en nyckel som tillåter att bokningen redigeras utan att logga in
$actionBeskriver vilken händelse som genererat detta meddelande, t.ex.: ”Din bokning har $action” → ”Din bokning har skapats”
$detailsListar bokningsdetaljerna, användbart om de har ersatt med kommandot $replace (ersätt) som beskrivet nedan
$replaceTar bort all system-genererad text, bara din egen text kommer visas
$nourlTar endast bort webbadressen från den systemgenererade texten
$idObjektets ID, detta är användbart för att snabbt kunna kolla upp det i administratörsgränssnittet
$slot_idID-t för händelsen som detta objekt tillhör (endast för kapacitetsscheman)
$form_idFormulärets ID, om detta objekt har ett tillhörande formulär
$start
$finish
$created
Starttiden, sluttiden och datum då bokningen skapades.
Använd $start_time eller $finish_time för att endast visa tiden
$previous_startOm bokningen uppdaterats, visar detta starttiden innan ändringen
$lengthLängden på bokningen, visat som H:MM eller DD:HH:MM
$icalBokningen kommer att bifogas till meddelandet som en iCalendar-fil
$formOm ett formulär är fäst till detta objekt kommer det att bifogas som en HTML-fil
$pricePriset för bokningen. För upprepade bokningar är det priset för den första
$passwordI en registreringsbekräftelse visar detta användarens lösenord
$resourcesNamnen på anslutna resurser (endast i tjänstscheman)
$field_1
$field_2
Visar värdet i det först respektive andra egenanpassade fältet, om definierat
$if "action"Resten av denna mening skrivs endast ut action (åtgärd) matchar den aktuella åtgärden. För att applicera villkoret till flera rader, lägg dem i (vågiga) klammerparenteser. Se en lista på möjliga åtgärder här nedan
$title
$location
$quantity
$level
$description
Titeln, platsen, beskrivningen och antalet som bokats (endast för kapacitetsscheman). För multiresurs-scheman innehåller $description resursnamnet

Vanligtvis läggs din anpassade text till e-postmeddelandet som genereras av systemet. Du kan dock låta din text ersätta det systemgenererade meddelandet helt och hållet genom att använda det magiska ordet $replace var som helst i meddelandet.

Observera att fältet där du kan anpassa texten i bokningsbekräftelser kontrollerar alla möjliga typer av e-postbekräftelser, inte bara för nya bokningsbekräftelser. För att anpassa texten för en specifik typ av bekräftelse, behöver du använda den villkorsberoende $if-formeln enligt beskrivningen nedan.

Kommandon kan också staplas. Följande formel skulle bara ersätta titeln när en ny bokning skapats och annars låta standardtiteln stå kvar:

$if "created" {$subject Du har en ny bokning $start}

Möjliga värden som kan läggas till $if-formeln är: created (skapad), changed (ändrad), deleted (raderad), approved (godkänd), refunded (återbetalad), placed_on_the_waiting_list (placerad på väntlista), changed_on_the_waiting_list (ändrad på väntelista), removed_from_the_waiting_list (borttagen från väntlista) eller placed (placed – placerad från väntlista – betyder att den flyttats från väntlistan och nu blivit en vanlig bokning). Du kan också använda språkidentifierare som SE eller EN för att bara visa ett meddelande om en person har valt det specifika språket i bokningskalendern.

Ett annat användningsområde för autotext är att ge dina användare en direktlänk till sidan där de kan redigera sin bokning. Du kan t.ex. lägga till denna text i e-postbekräftelser:
För att ändra din bokning online gå till:
$modurl

Kommandot $modurl kommer generera en länk som innehåller en nyckel som låter besökare via länken redigera eller radera bokningen utan att behöva logga in. Detta är särskilt användbart om du låter användare skapa bokningar utan att logga in för på detta vis kan du låta dem ändra sina egna bokningar i efterhand.

”Från”-adress

Via Layoutinställningar kan ”Från:- adressen” i utgående meddelanden ändras till din egen adress. För att följa internetstandard och motverka spam, kommer Returnerat-från: SuperSaaS ändå att läggas till meddelandehuvudet, vilket ibland kan vara synligt för mottagaren. Länkar som nämns i e-postmeddelanden kommer att innehålla supersaas.se, såvida du inte kopplar ditt konto till egen domän.

Vissa e-postservrar är konfigurerade för att inte acceptera e-post från en avsändare med en domän som de anser är deras egen. Om detta är fallet kommer du och användarna med samma e-postdomän inte längre att ta emot meddelanden efter ”Från”-adressen ändrats.
Om du vill använda din egen ”Från”-adress och din e-postdomän inte tillåter tredjepart att sända i ditt namn, kan du sända e-post via din egen server. Att använda din egen server kan också vara användbart om du vill förhindra att någon referens till SuperSaaS dyker upp i meddelandehuvuden.

Anpassade sms

På sidan SMS-koppling kan du anpassa textinnehållet i sms-påminnelser. Samma autotext som kan användas för att anpassa e-postmeddelanden kan användas för att anpassa sms-påminnelser som sänds till dina kunder. Notera att detta inte har någon effekt på sms som sänds till dig för att notifiera dig om nya eller ändrade bokningar.

Standardinnehållet i sms-påminnelser är:
Påminnelse: bokningens titel den date and time
Det första infogade fältet kommer att visa bokningens titel och det andra visar datum och tid för bokningen. Till exempel, förutsatt att du inte redigerat meddelandet, kan en påminnelse för en yogaklass se ut något i den här stilen:
Påminnelse: Yoga (Maria) den 10/10/2024 18:00

Mer information om hur du konfigurerar sms-påminnelser kan hittas i avsnittet Bekräftelser och påminnelser.