Manualer

Allmänna inställningar

På kontonivå kan du ändra standarddatum- och tidsformat, liksom tidszon och standardspråk. Du kan till och med ändra termen som används för att beskriva dina användare till något mer passande för din verksamhet, som t.ex. "elever".

Regionala inställningar

Om du vill ändra någon av de regionala inställningarna, kan du göra det via Layoutinställningar. Här kan du välja det tids- och datumformat som ska användas i dina scheman. Du kan även bestämma vilken dag som ska komma först i veckorna. Om du t.ex. väljer "lördag", kommer kolumnen längst till vänster i veckan vara lördag i stället för den regionala standarden, som t.ex. måndag.

Under Regionala inställningar kan du också ändra standardspråk och land om nödvändigt. Tidszonen ställs in i enlighet med landsval. Om dina användare dock är spridda över olika tidszoner, kan du konfigurera SuperSaaS bokningssystem så att det visar tider i enlighet med användarnas egen tidszon också. Medan kalendern alltid kommer att visas enligt kontots standardtidszon, kommer bokningarnas tider då visas i två tidszoner.

Konfigurera support för tidszoner

För att konfigurera support för tidszoner behöver du försäkra dig om att ditt kontos standardtidszon har ställts in korrekt. Administratören och användare som inte är inloggade kommer att se denna tidszon. Om du markerar alternativet Tillåt användare att visa tiden i sin egen tidszon, kommer varje användare se en tidszoninställning när de registrerar sig. Existerande användare kan ändra sin egen tidszon via länken Dina inställningar i övre högra hörnet av sidan. Du kan även konfigurera enskilda användares tidszoninställningar via Användarhantering.

Standardtidszon
Val av tidszon

Att använda ett schema i en annan tidszon

Ponera att ditt konto är konfigurerat i Tidszon Stockholm. När användare från USA, vars tidszon är inställd till US Eastern Time, besöker ditt schema kommer de både se tiderna som råder i Sverige och i östra USA i popup-rutan som dyker upp när de klickar på ditt schema. Om tiden sträcker sig över ett datum, kommer även datumet att visas. Vidare, om bokningen sträcker sig över flera tidszoner också, kommer även detta att hanteras korrekt, med namnen på tidszonerna noterade bredvid varje tid. Detta kan hända t.ex. om en flera dagar lång bokning börjar i sommartid och slutar några dagar senare när vintertid råder. När tidszonskillnader beräknas, kommer systemet automatiskt även ta sådana skillnader i beräknande, både på din och användarens sida. Båda tider kommer även att visas i eventuella bekräftelser och påminnelser som sänds ut.

Bokning med endast tid angiven
Bokning med datum och tid angiven
Observera att tider i bokningskalendern alltid visas i standardtidszonen och att den dubbla visningen av tider i olika tidszoner endast är tillgänglig för inloggade användare som har ställt in en annan tidszon än den som konfigurerats som standard. Detta beteende skiljer sig från de flesta andra bokningsprogram som oftast bara visas enligt användarens egen tidszon.
Notera att standardtidszonen påverkar informationen som sänds till och importeras från anslutna kalenderprogram som Outlook eller Google Calendar. Vänligen se Synkronisera med andra kalenderprogram för mer information.

Terminologi

Via Layoutinställningar, kan du ange en alternativ term för att benämna dina användare. T.ex. om du väljer student, kommer alla dialogrutor, hjälpsidan, e-postmeddelanden och systemmeddelanden att benämna dina användare som "studenter". Observera att detta är en kontoövergripande inställning som kommer att påverka alla scheman i ditt konto.

Om du väljer det anpassade alternativet (annat:       ), och använder engelska som språk, ange termen i singular. SuperSaaS bokningssystem kommer automatiskt att omvandla det till plural när det är lämpligt. Systemet kan de flesta engelska plural men är inte perfekt och kommer troligen misslyckas för utländska termer. I det fallet kan du skriva över standardomvandlingen genom att ange både termen i singular och i plural med ett kommatecken emellan. (student, studenter) För språk som behöver anpassa meningar beroende på genus, kan du också ange de olika genustermerna genom att ange prefixet ª (femininum), º (maskulin) eller · (neutrum). OBS! För svenska ska du ange prefixet ª (T-genus) för ord som föregås av "ett" och º (N-genus) för ord som börjar med "en", som t.ex. "en klient".

Observera att svenska böjningar inte alltid fungerar så konsekvent som t.ex. engelska. Ändelser som läggs till t.ex. ord i bestämd form kan variera beroende på ord. T.ex. "kund" blir "kunden" (+en), medan "användare" blir "användaren" (+n) vilket försvårar automatiska beräkningar av böjningar. Därför har språket i SuperSaaS svenska version ibland förenklats för att komma kring detta så bra som möjligt. T.ex. kan du se meningsbyggnader som "Kund bokar en tid" i stället för "Kunden bokar en tid". Det fungerar bra för det mesta och påverkar sällan slutanvändaren. Om du dock skulle vilja ändra formuleringarna som finns i t.ex. e-postbekräftelser och påminnelser, kan du manuellt anpassa meddelanden till precis den text du själv vill ha. Vänligen se Anpassa meddelanden och notifieringar för mer information.
Via Konfigurera > Resurser kan du välja vilken term som ska användas för att beskriva en händelse i ditt schema. Du kan välja ett av de förinställda alternativen, eller ange en helt egen term. Ange då termen både i singular och plural, samt vilket genus den har enligt beskrivningen ovan.