Inställningshjälp

Samla information vid bokning

Genom att använda både standardfält och anpassade fält, kan du samla in den information du behöver för att skapa en bokning.

Standardfält

Standardfälten gör att du lätt kan samla in en användares kontaktuppgifter vid bokning. För varje fält kan du ange huruvida det är valfritt eller obligatoriskt eller om det inte ska efterfrågas alls. Fält markerade med en asterisk (*) samlas också in vid registrering och dess värden kommer att vara förifyllda vid bokningsprocessen.

Standardfält

Om du använder extra textfält för att samla in ytterligare information vid registrering – kan ställas in via Åtkomst – så kommer de fälten också att bli tillgängliga att inkludera i bokningens dialogruta.

Registreringsfält

Notera att när e-postadresser fungerar som användarnas inloggningsnamn, syns inte e-postfältet i listan över standardfält eftersom det inte är nödvändigt att tillhandahålla det igen. Om användare måste logga in för att boka, associeras dessutom deras inloggningsnamn automatiskt med deras bokningar.

Anpassningsbara fält

Utöver standardfälten och de två registreringsrelaterade ytterligare textfälten, finns det ännu två till anpassningsbara fält till ditt förfogande. Dessa kan användas för att samla in mer textbaserad information, men du kan också använda dem för att låta dina användare välja mellan olika tillägg till sina bokningar. Priset för en bokning kan då göras beroende av innehållet i fältet.

Anpassade fält

I exemplet nedan används ett anpassningsbart fält för att ange antalet caterade luncher som önskas vid bokning av ett mötesrum för en workshop.

Exempel på anpassat fält

Systemet kan också konfigureras att använda anpassningsbara fält till kampanjer (se Ställ in rabatter och kampanjer) och alternativlistor (se Ställ in bokningsrestriktioner och Att presentera priser). I de fallen blir fälten inte längre tillgängliga för att samla in anpassad information.

Om du behöver samla in ännu mer information än vad som är möjligt med hjälp av standardfälten tillsammans med de anpassningsbara fälten, kan du använda dig av hela specialanpassade formulär. Formulären kan fästas både till registrerings- och bokningsprocessen för att samla in ytterligare uppgifter. Vänligen se Lägg till anpassade formulär för mer information.

Administratörsfält

Administratörsfältet, som kan konfigureras under Åtkomst, kan användas för att lagra användarspecifik information, som t.ex. ett medlemsnummer som inte ska kunna ändras av användarna själva. Det kan endast ändras av administratören eller av superanvändare. Beroende på användningsområdet, kan du vilja dölja fältet, eller göra det synligt för användarna. I det senare fallet visas det som del av registrerings- och bokningsrutan och i bokningar.

Administratörsfält

För att ställa in eller ändra värdet i en viss användares administratörsfält, gå till Användarhantering och klicka på redigera-ikonen till höger om användarens uppgifter.

Om du vill lägga till mer information än vad som får plats i administratörsfältet kan du lägga till ett anpassat formulär och specificera att endast administratörer och superanvändare ska kunna se det.
Du kan också använda administratörsfältet för att erbjuda en stående rabatt för en specifik kund.