Manualer

Skapa rabatter och kampanjer

Det finns ett flertal sätt som du kan skapa rabatter och köra kampanjer. Dessa sträcker sig från engångsrabatter till enskilda kunder till att ta emot rabattkoder och värdekuponger som del av en reklamkampanj. Genom att använda prisregler, kan du implementera en mängd tidsbaserade rabatter, som t.ex. helg- och säsongsrabatter. Vidare kan paket med krediter till rabatterade priser vara ett effektivt sätt att bygga kundlojalitet.

Rabatter till enskilda kunder

Det finns i grunden två typer av rabatter som du kan erbjuda enskilda kunder: engångsrabatt eller en stående rabatt. Medan engångsrabatter kan användas både med onlinebetalning och krediter, kan stående rabatter endast användas med onlinebetalning. Engångsrabatter är också ett sätt att göra återbetalningar till dina kunder.

Ge en engångsrabatt

För att kunna erbjuda en engångsrabatt och/eller återbetalning offer, behöver kreditsystemet vara aktiverat. Detta kan göras under "Betalningar". Mer information om detta kan hittas i avdelningen om kreditsystemet.
 1. På högersidan av din Panel, under avdelningen "Användare", välj alternativet Användarhantering
 2. Leta upp den aktuella användaren/kunden, antingen genom att skrolla igenom listan eller genom att använda sökfunktionen och klicka sedan på ikonen "Redigera" till höger om användarens uppgifter
 3. Ange rabatten genom att lägga till ett värde i kreditfältet. Rabatten gör anges i samma enhet som aktuell kredit, således i din lokala valuta eller som ett antal krediter, beroende på vilket upplägg du valt.
  Engångsrabatt
  Om du t.ex. vill ge en kund med en aktuell kreditnivå om 800 kr, en rabatt om 200 kr, ska du ändra värdet i kreditfältet från 800 till 1000 (= 800 kr i aktuell kredit + 200 kr rabatt). Kunden kan nu boka något till ett värde om 1000 kr fastän de bara hade 800 och får således 200 kr rabatt. Likaså om dina kunder betalar dig i krediter och du vill återbetala någon 200 kr för en missad träning, kan du göra det genom att addera motsvarande värde i krediter till kundens aktuella kreditnivå. Om 200 kr är inställt att motsvara 2 krediter, lägger du till 2 krediter. T.ex. om kunden har 8 krediter kvar, ändrar du värdet till 10 (8+2).
 4. Klicka på Uppdatera Användare

Skapa en stående rabatt

 1. För att erbjuda särskilda kunder en stående rabatt, behöver du först lägga till ett administratörsfält till användares profil. På högersidan av din Panel, under avdelningen "Användare", klicka på Åtkomst
 2. Hitta rubriken Vill du använda ett administratörsfält? och ändra inställningen till antingen "Dolt" eller "Synligt" och ge fältet ett namn, t.ex. Stående rabatt. Om du väljer "Synligt", visas fältet för användare men de kommer inte kunna redigera det.
  Administratörsfält
 3. Klicka på Spara ändringar. Detta tar dig tillbaka till din Panel.
 4. På högersidan av din Panel, under avdelningen "Användare", klicka på Användarhantering
 5. Leta upp användaren/kunden ifråga antingen genom att skrolla igenom listan eller genom att använda sökfunktionen och klicka på ikonen "Redigera" till höger om användarens uppgifter.
 6. Navigera till administratörsfältet som har den rubrik som du gav det i steg 2.
 7. Ange –x%, där x är rabattprocenten. Notera att rabatten dras först vid utcheckning och att den inte appliceras när användaren bokar med krediter.
  Stående rabatt

Rabatterade kreditpaket

Att erbjuda paket med krediter till rabatterade priser kan vara ett effektivt sätt att bygga kundlojalitet. Allt du behöver göra är att skapa minst ett paket i din SuperSaaS-butik. Du kan helt enkelt redigera existerande priser eller lägga till en eller flera nya produkter i din webbshop.

Att lägga till ett nytt rabatterat kreditpaket i din webbshop

 1. Antagande att du redan har lagt till något för något schema i din webbshop, gå till din Panel och klicka på Butiksinställningar under avdelningen "Alternativ". Detta tar dig till sidan Butiksinställningar
 2. Klicka på Ny produkt och fyll i fälten som önskat. Till exempel, för att skapa ett ‘9+1’-paket med 10 krediter, som normalt skulle kosta 100 kr styck, och prissätta det till 900 kr, skriv 900 i prisfältet och 10 i kreditfältet.
  Rabatterat kreditpaket
 3. Klicka på Skapa produkt

Tidsbaserade rabatter

Genom att använda prisregler, kan du implementera en mängd tidsbaserade rabatter, som t.ex. helg- eller säsongsrabatter. Att skapa tidsbaserade rabatter fungerar på samma sätt som att använda prisregler för att skapa uträknade priser. Exemplet nedan visar hur prisregler kan användas för att implementera en helgrabatt eller premiumpriser.

Exempel: Skapa helgrabatter och premiumpriser

Låt oss anta att vi har 3 rum tillgängliga, som kan användas för möten, fester, konferenser m.m. Från måndag till fredag kan rum 1 hyras för 750 kr/h, medan rum 2 och 3 kostar 500 kr/h. På helger höjs dock priset för rum 1 till 1000 kr/h, medan rum 2 och 3 rabatteras med 10%. För att implementera detta prisupplägg krävs fyra prisregler enligt nedan.

Tidsbaserat rabattexempel

Kampanjkoder

Att använda rabattkoder (eller värdekuponger) är ett effektivt sätt att erbjuda rabatter som del av en reklamkampanj online eller på fält t.ex. vid mässor. Du kan enkelt konfigurera SuperSaaS-systemet att acceptera kuponger vid bokningsprocessen. Systemet kontrollerar automatiskt när erbjudanden är giltiga för bokning och håller även koll på vilka koder som används. Du kan även använda SuperSaaS-systemet för att generera en lista med (engångs-)koder för användning med t.ex. rabattföretag som Let's Deal.

Att skapa en kampanj

 1. För att kunna arbeta med kampanjer, behöver du först lägga till ett fält i ditt schemas bokningsruta där rabattkoden / kampanjkoden ska anges. På sidan Konfigurera för schemat ifråga, välj fliken Process
 2. Klicka på den första av de två Anpassa-länkarna, till höger om Ytterligare textfält under rubriken Vilken information ska användare ange vid varje bokning?
  Ytterligare textfält
 3. På sidan "Redigera Eget Fält" som nu visas, gör följande ändringar:

  • I rutan "Namn på eget fält", ange något i stil med Rabattkod
  • Välj Valfritt; om en kod krävs för att kunna göra en bokning, välj i stället Obligatoriskt
  • Markera Detta fält innehåller en kupongkod
  • Under Typ, välj Textfält (en rad)
  • Klicka på Spara ändringar Detta tar dig tillbaka till sidan Konfigurera
  Redigera anpassat fält
 4. På sidan Konfigurera, på fliken Översikt, klicka på länken Ställ in kampanjer, vid rubriken Pris. Notera att denna länk endast är synlig om ditt schema innehåller ett fält för kupongkoder
 5. På sidan "Kampanjer", klicka på Ny kampanj för att skapa en nya kupong/rabattkod
 1. I pop-up-rutan som visas, ange kupongkoden som du vill använda för denna kampanj. Vilken som helst kombination av siffror, bokstäver och mellanrum är tillåtet och koden är inte skiftlägeskänslig.
 2. Alla övriga fält i pop-up-rutan är valfria. I fältet Beskrivning kan du göra en anteckning för dig själv; detta visas inte för användaren. Du kan också ange ett "magiskt ord" här som begränsar var koden kan användas (se nedan).
Ny kampanj pop-up

För att göra så att kampanjen endast ska gälla ett specifikt schema, resurs, klass eller tjänst, ange det magiska ordet $limit xxx i fältet Beskrivning. Kampanjen kommer då bara vara giltig när "xxx" finns i schemats namn, eller beroende på schematyp; namnet på resursen respektive tjänsten, alternativt för kapacitetsscheman, händelsens titel eller plats. I ett schema av typen Resurs, kan det magiska ordet också användas för att begränsa kampanjen till ett specifikt val i längdväljaren, om den är aktiv. Notera att om du använder längdväljaren och har hakparenteser i alternativen så kommer $limit endast matchas med värdet inuti parenteserna.

Om du vill matcha flera ord i följd, ersätt mellanrummen med understreck. Så för att applicera rabatten endast på kursen "Nybörjare Italienska", använd $limit Nybörjare_Italienska (matchningen ÄR skiftlägeskänslig). Du kan använda flera $limit i samma kampanj, t.ex. för att begränsa den både till en specifik kurstitel och plats.

 1. Fälten Giltig från/till används för att specificera kodernas giltighetstid. Kuponger kan bara användas för bokningar gjorda inom dessa datum. Själva tiderna som bokats kan dock ligga utanför detta datumspann. För att begränsa det tidspannet också, kan du använda de andra datumfälten under "Giltighet" med rubrik Kan endast användas för bokningar mellan. Detta låter dig t.ex. skapa en kupong som bara är giltig för en händelse på ett specifikt datum.

  Utöver ett datum, kan ett datumfält även innehålla en tid. Detta låter dig begränsa giltigheten eller använda en kupong för ett specifikt tidsfönster. Till exempel skulle 23/1/2022 09:00 och 23/1/2022 18:00 i fälten Giltig från/till skapa en kupong som bara kan användas under öppettiderna den 23:e januari, 2022. Vidare kan du genom att ange en tid i båda datumfält, skapa en kupong som är giltig varje dag under de specificerade klockslagen. Detta gör att du t.ex. kan skapa en "Happy Hour"-kupong.

  Om du inte vill att systemet ska kontrollera en specifik begränsning, kan du helt enkelt bara lämna datumfälten tomma. T.ex. genom att lämna fälten Giltig från/till tomma, skapar du i princip en pågående kampanj: det finns då inga begränsningar för när kupongkoden ifråga kan användas.

 2. Alternativen under "Giltighet" anger hur kupongen kan användas. Till att börja med kan du specificera hur ofta kupongen kan användas – obegränsad, en gång eller x tillfällen. Det finns en subtil skillnad mellan en kupong märkt som giltig "en gång" och en som är markerad "1 tillfälle". Den som har inställningen "en gång" kan användas när någon vid ett bokningstillfälle skapar upprepade bokningar, så den kan appliceras på ett flertal datum åt gången (förutsatt att ditt schemas inställningar tillåter upprepade bokningar). Med en kupong märkt "1 tillfälle" däremot, kommer systemet säkra att den inte används mer än just vid x tillfällen, även när upprepningar förekommer. En kupong med inställningen "1 tillfällen" kommer alltså endast att appliceras på det första tillfället, i det fall en bokning upprepas på ett flertal datum.

  De nästa tre kryssrutorna gör att du kan begränsa användningen av kupongkoder ytterligare. Det första alternativet säkrar att kupongen endast är giltig en gång per användare, medan det andra alternativet begränsar den till första bokningen för en ny användare. Om det sista alternativet markeras innebär det att koden endast kommer kunna användas av superanvändare och administratören.

  Som nämnt under 8, kan datumfälten Kan endast användas för bokningar mellan användas för att begränsa användningen av en kupong till bokningar inom ett visst datum- och/eller tidsintervall.

  Slutligen kan du också med hjälp av kryssrutorna med veckodagarnas namn, begränsa kuponger att endast vara giltiga för bokningar under dagarna du väljer. Till exempel, genom att markera kryssrutorna Lör och Sön, kan du skapa en rabattkod som bara kan användas för bokningar på helger.

 3. Med hjälp av fältet Rabatt kan du ge automatisk rabatt, antingen i procent eller som ett fast belopp. För att skapa en rabattkod som ger användaren en gratis bokning (utcheckningsprocessen hoppas då över), ange en rabatt om 100%. Och om du vill skapa en värdekod som inte ger rabatt, men som har någon annan fördel som hanteras utanför SuperSaaS bokningssystem, ange helt enkelt rabatten som 0%
 4. Klicka på Skapa Kampanj så läggs den nya kampanjen (värde/rabattkoden/koderna) till listan över kampanjer. Eventuella ogiltiga kampanjer/koder kommer synas i grått, för att indikera att de har gått ut, eller i fallet med engångskoder, att den redan använts.

Skapa ett flertal rabattkoder i ett svep

Det finns ett enkelt sätt att i ett svep generera ett flertal rabatt/värdekoder med samma inställningar vad gäller giltighet och användbarhet. Detta är behändigt när du t.ex. erbjuder en deal via Let's Deal eller liknande och behöver en mängd engångskoder som alla har en unik kod och bara kan användas en gång.

Trots att ett fång engångskoder i princip kan användas som värdekoder till presentkort, är det troligen mer logiskt att för det använda de särskilt avsedda presentkortsfunktionerna via PayPal i stället. Detta eftersom det i nuläget inte finns någon funktion för att sälja kuponger via SuperSaaS. (Med hjälp av kreditförsäljning kan dock liknande syfte uppnås.) Vänligen se PayPals dokumentation för mer information om presentkort.

 1. På sidan Konfigurera, välj fliken Översikt och klicka på länken Ställ in kampanjer, invid rubriken Pris. Notera att denna länk endast är synlig om ditt schema innehåller ett fält för kupongkoder.
 2. På sidan "Kampanjer", klicka på Ny kampanj för att skapa nya värde/rabattkoder
 1. Klicka på länken Ange en lista invid fältet Rabattkod. I textfältet som uppenbaras kan du nu skriva in en lista med koder, eller snarare troligen kopiera och klistra in en lista med nummer från något annat program. Alla alternativ och begränsningar som du definierar i resten av pop-up-rutan kommer att appliceras för samtliga koder/kuponger
 2. Klicka på Skapa Kampanj så kommer alla de nya koderna hamna i listan över dina kuponger.
Gruppkampanjer
Så snart du har mer än en handfull kampanjer, kommer en ny länk med alternativet Massradera uppenbaras invid knappen Skapa Kampanj. När du klickar på denna länk får du tre alternativ: radera alla koder, radera alla använda koder och radera utgångna koder. Notera att borttagning av kuponger inte kommer att påverka bokningar som gjorts med hjälp av dem.

Att testa användning av kuponger i bokningsprocessen

När du har skapat din kampanj, är det en bra idé att testa om bokningsprocessen fungerar som du tänkt dig vid användning av rabatt/värdekoder. Notera att det specifika alternativet "Kan endast användas en gång per användare" och "Kan endast användas vid första bokningen" bara fungerar om du är inloggad som användare (eller agerar å en användares vägnar).

När du inte använder någon värdekod bör inte bokningsprocessen påverkas alls. Processen kan dock påverkas om en giltig kupong används som ger en rabatt och ett betalningssystem är aktivt. Rabatten dras från totalpriset och om det inte finns något återstående belopp, kommer bokningen märkas med "Betald med värdekod" och utcheckning hoppas över. Om värdet på kupongen är högre än priset, går överskottet förlorat. Processen fortgår i övrigt som vanligt: om kunden har någon återstående kredit, används den och om det inte finns något kvar att betala, blir bokningen märkt "Betald med kredit". Slutligen, om det återstår något för användaren att betala, vidarebefordras de till utcheckningssidan och bokningen anges som betald när den processen genomförts.

Om du tillåter att kunder skapar upprepade bokningar, var varse om att värdekoden appliceras på VARJE bokning i serien, när koden är inställd att kunna användas "en gång". Om det inte är vad du önskar, bör du i stället ange att värdekoden ska vara giltig "1 tillfälle", för att säkra att den endast kan användas för ett enskilt tillfälle som bokas. Vid kuponger som appliceras på en serie upprepade tillfällen, appliceras rabatten på totalpriset för alla bokningar.

På sidan Kampanjer visar kolumnen "Använda" antalet olika bokningar som gjorts med användning av den kupongen. Till exempel skulle en engångskupong som applicerats på tre tillfällen som bokades på en gång, visa siffran ‘3’.
Om en användare är berättigad till en stående rabatt, ges kupongen företräde, även om slutresultatet blir en lägre rabatt eller ingen alls.

Så snart användare skapat en bokning med hjälp av en kupongkod, kan de inte längre ändra den, eller lägga till en rabatt till existerande bokningar. Om du tillåter att användare raderar bokningar kan de fortfarande radera hela bokningen, varpå kupongen i det fallet kommer bli märkt som "oanvänd" igen. Som superanvändare eller administratör kan du redigera fältet Kupongkod när som helst. Om du tar bort koden från ett "Kupongkod"-fält, eller raderar en bokning, kommer motsvarande kupong bli märkt som "oanvänd" igen. Undantaget är den automatiska raderingsprocessen av gamla bokningar, som kan bestämmas på sidan "Användning"; denna radering påverkar inte användningsinformationen av kuponger.

Du behöver säkra att användare inte kan radera förflutna bokningar, eftersom detta skulle möjliggöra att de kan återanvända kuponger för bokningar de redan nyttjat och i efterhand raderar. Detta kan du göra på sidan Konfigurera för schemat ifråga, via fliken Process. Se till att det första alternativet under rubriken "Hur långt i förväg kan en användare lägga till eller ändra sin bokning?"" INTE är inställd till noll. Siffran "0" innebär nämligen att kunder också kan ändra /radera bokningar i det förflutna.