Manualer

Sälj och ta betalt med krediter

SuperSaaS tillhandahåller även ett kreditsystem. Du kan erbjuda dina kunder alternativet att betala dig med krediter som de fått av dig eller som köpts i butiken som hör till ditt SuperSaaS-konto. Innestående krediter visas som valuta och kunder kan till och med använda sin kredit i kombination med onlinebetalning.

Kreditsystemet är ett enkelt sätt att tillhandahålla rabatter och att hantera återbetalningar. Du kan ge nya kunder en pott med startkredit, som automatiskt appliceras på deras första köp. Du kan även ge krediter till enskilda kunder, vilket ger dem en rabatt vid nästa köp. Detta kan också vara användbart för att återbetala en bokning, utan att hantera överföringar av pengar. Du kan till och med ge kunder obegränsad kredit om du har någon annan typ av betalningsarrangemang med dem.

Ett annat sätt att använda kreditsystemet är att låta dina kunder köpa krediter i din SuperSaaS-butik och sen använda dem för att köpa tjänster eller resurser du erbjuder. Du kan ställa in ett sista giltighetsdatum för krediter eller låta dem vara giltiga på obestämd tid. Till exempel kan du erbjuda någon som tar lektioner av dig att betala 6000 kr för 10 lektioner à 600 kr, som sedan kan bokas när det passar utan att behöva betala för vart enskilt tillfälle i taget. Du kan välja huruvida kredit ska visas som valuta eller i krediter. I föregående exempel, skulle vi ha sålt 10 krediter för 6000 kr och varje lektion skulle kosta 1 kredit. Dessa krediter fungerar som vanlig valuta – du kan prissätta något till säg 1,5 krediter – men de kan endast erhållas på förhand. Om kredit i stället bestäms motsvara din lokala valuta, kan kunder betala delvis med krediter och resterande med t.ex. PayPal.

Att aktivera kreditsystemet

 1. På fliken Process, under Begär betalning eller godkännande?, välj Genomför betalning innan det går att gå vidare och klicka påSpara ändringar i slutet av sidan. Detta tar dig tillbaka till fliken Översikt i avdelningen Konfigurera.
 2. Välj fliken Process och klicka på länken Betalningsinställningar till höger om rubriken Begär betalning eller godkännande?.
Att ställa in kreditsystemet
 1. Under ”Kreditsystem”, välja antingen det andra eller tredje alternativet. Beroende på om du vill använda krediter främst för att tillhanda hålla rabatter och återbetalningar till kunder (alternativ 2: Varje kund har en kreditnivå; innestående kredit används vid nästkommande köp) eller låt dina kunder använda krediter att betala för tjänster och/eller resurser med (alternativ 3: Alla transaktioner görs med krediter; kunder måste införskaffa krediter före bokningar kan göras).

  Om du hellre använder krediter än valuta, markera radioknappen under alternativ 3: Samma som föregående, men summor syns som krediter i stället för som valuta.

  När du aktiverar kreditsystemet kommer ett kreditfält att läggas till i alla dina användares profiler. Om en kund har kredit, kommer det att användas vid deras nästa transaktion. Återstående kredit kommer synas för användare i övre högra hörnet av skärmen.

  Om du vill visa ett meddelande överst på din butikssida, kan du också redigera och formatera det på den här sidan.

 2. Klicka på Spara ändringar. Detta kommer att ta dig tillbaka till din Panel.
Om en kund avbokar något som (delvis) betalats med kredit, kommer krediten återgäldas kunden. Se därför till att kunder inte kan avboka något som redan inträffat. Du kan ställa in detta i avdelningen Konfigurera i ditt schema, genom att välja fliken Process och se till att det första alternativet under rubriken ”Hur långt i förväg kan en kund lägga till eller ändra sin bokning?” INTE är inställt till noll, eftersom ‘0’ betyder att kunder också kan ändra bokningar bakåt i tiden.

Konfigurera en startkredit

Att konfigurera en startkredit
 1. På högersidan i din Panel, under avdelningen ”Användare”, välj alternativet Åtkomst
 2. Skrolla till slutet av skärmen, där du kan hitta avdelningen Ska nya användare tilldelas en startkredit?
 3. Ange kreditnivån som nya kunder ska få när de börjar. Om du vill återställa kreditnivån för existerande kunder till den här nivån första dagen i varje månad, kan du göra det genom att markera kryssrutan under den här avdelningen.
 4. Klicka på Spara ändringar. Detta kommer att ta dig tillbaka till din Panel

Hantera enskilda kunders kreditnivå

Justera enskilda användares kreditnivå
 1. På högersidan i din Panel, under avdelningen ”Användare”, klicka alternativet Användarhantering
 2. Leta upp användaren vars kreditnivå du vill justera, antingen genom att skrolla igenom listan eller genom att använda sökfunktionen och klicka på ikonen ”redigera” till höger om kundens uppgifter.
 3. Ange ett värde i kreditfältet. Om du vill ge den här kunden obegränsad kredit, skriv i stället bara ett minustecken (−) i kreditfältet.
 4. Klicka på Uppdatera användare
Se upp när du tar bort krediter som köpts som del av ett paket av utgående krediter på butikssidan, eftersom de kan raderas en andra gång när paketets giltighetstid tar slut. Se avdelningen ”Justera utgående krediter” nedan.

Sätt upp din SuperSaaS-butik

För att kunna sälja krediter och/eller produkter i din butik, behöver du ha en betalningstjänst. Som standard använder systemet PayPal, se ”Att ställa in ett PayPal-konto” för mer information, eller så kan du konfigurera annan betalningstjänst.

 1. Med antagande att du ännu inte lagt till något i din butik för något av dina scheman, gå till din Panel och välj alternativet Betalningar under den gula avdelningen ‘Kontoinställningar’. Detta tar dig till sidan Betalningar.
 2. Under avdelningen ”Kreditsystem”, klicka på länken sälja krediter. Detta tar dig till sidan ‘Butiksinställningar’
Lägga till produkter, dvs. krediter, i din butik
 1. Klicka på Ny produkt och fyll i fälten som önskat. Notera att du genom att ange ett större värde i kredit än vad som betalas i valuta, kan göra det attraktivt för kunder att betala med krediter. Om du avser sälja krediter med begränsad giltighetstid, ange en tidsram i fältet ”Giltighetstid”. Sidan Administrera visar historiken över kreditköp. Köparen kan se sin egen köphistorik på sidan ”Mina inställningar”.
 2. Klicka på Skapa produkt
Du kan ställa in kreditnivån för en produkt som obegränsad genom att skriva ett minustecken (−) i fältet ’Kredit’. Detta kan vara användbart för att sälja abonnemang i din butik.

Notera att så snart du har lagt till minst en produkt i din webbshop, kommer alternativet Butiksinställningar att uppenbaras i avdelningen ’Alternativ’ i menyn till höger i din Panel, liksom på flera konfigurationssidor.

Justera utgående krediter

Om du behöver ta bort utgående krediter som köpts i din SuperSaaS-butik, bör detta göras via avdelningen Administrera på sidan Butiksinställningar. Trots att du även kan justera en enskild kunds kredit via sidan Användarhantering som beskrivet ovan, kan detta när det gäller utgående krediter (krediter med begränsad giltighetstid) orsaka en situation då krediter tas bort två gånger: En gång vid manuell justering av kreditnivån, och en andra gång när giltighetstiden för köpet av krediterna så småningom går ut. (Krediter kan inte vara mindre än noll, men de kan oavsiktligt tas bort från ett senare köp.)

På sidan ”Administrera” med historik över ännu giltiga kreditköp finns det en ”Gör ogiltig nu”-ikon bredvid. Om du klickar på den här ikonen, kommer krediternas giltighet upphöra omedelbart och den återstående krediten från det köpet tas ifrån användaren. Ikonen ”Gör ogiltig nu” omvandlas till en ”Ångra”-ikon som låter dig återställa åtgärden.

Likaså om du manuellt ökar en användares kreditnivå, kommer krediterna inte vara del av något paket och därför aldrig bli ogiltiga. Om det inte är vad du önskar skulle du behöva ”agera som” användaren (denna funktion finns för administratören) och köpa ett giltighetsbegränsat kreditpaket å användarens vägnar.

Att testa betalning i din SuperSaaS-butik

Du kan testa betalningsprocessen genom att använda vår testbetalningsknapp. Den simulerar betalningsprocessen utan att använda någon utomstående leverantör. Knappen blir tillgänglig när du aktiverar Testläge. Genom att använda testknappen kan du enkelt experimentera med att köpa saker utan att behöva gå igenom utcheckningsprocessen.

För att aktivera testknappen, gå till slutet av sidan Betalningar (Automatisk betalning måste vara valt ovan). Under Inställningar för PayPal markera alternativet Testläge. Växla till PayPal ”sandbox”-gateway… En blå testknapp kommer nu uppenbaras bredvid dina produkter på butikssidan.

Att hitta till din webbshop

Hur kommer kunder hitta till din butik? Om en kund inte har någon kredit och du säljer åtminstone en sak i din butik, som genererar kredit, kommer systemet att automatiskt visa en ”köp kredit”-länk ovanför schemat. Denna länk skapas genom användning av det magiska ordet $auto i standardtexten ovanför schemat. Om du alltså ersätter standardtexten med din egen, anpassade text där, kommer länken inte vara synlig längre, såvida du inte lägger till det magiska ordet $auto i din text. Alternativt skulle du kunna använda ordet $shop i texten ovanför ditt schema. Detta genererar en länk till din webbshop som alltid är synlig, även om kunden har tillräckligt med krediter.

 1. I avdelningen Konfigurera för ditt schema, välj Layout-fliken.
 2. Skrolla ner till ”Anpassade meddelanden”
 3. Redigera och formatera ditt meddelande i fältet med rubrik Meddelande som visas i det vita området ovanför schemat:.

  För att automatiskt vida en köp-kredit-länk om en kund inte har några krediter, inkludera det magiska ordet $auto i ditt meddelande. Detta kommer att generera texten ”Var god köp krediter för att kunna skapa en ny bokning”. Du kan ändra dina egna bokningar genom att klicka på dem när kunden inte har några krediter.

  Om du i stället skulle vilja skapa en permanent länk till din SuperSaaS-butik ska du använda det magiska ordet $shop. Till exempel kommer texten, ”Vänligen köp krediter i vår $shop” generera meddelandet ”Vänligen köp krediter i vår butik”, där ordet butik är en länk till din SuperSaaS-butik.

 4. Klicka på Spara ändringar
Webbshop

Ett annat sätt för dina kunder att komma till din webbshop är via länken Köp krediter. Den finns bredvid deras aktuell kreditnivå på sidan ”Redigera min information”, som visas genom att klicka på Mina inställningar i övre högra hörnet av skärmen.

Meddelandet överst på butikssidan kan redigeras och formateras på sidan Betalningar, under avdelningen ”Kreditsystem”.

Du kan även sälja fysiska produkter via din SuperSaaS-butik. I så fall behöver du ange noll i produktens kreditfält och bör även ange ett värde i fältet ’Lager’ för att säkerställa att du inte säljer fler produkter än du har. Om du vill tillåta dina kunder att köpa fler än en i taget, välj alternativet Fråga användare om kvantitet