Manualer

Konfigurera en betalnings-gateway

SuperSaaS stödjer ett flertal betaltjänster för att hantera betalningar för bokningar och för köp i kreditshoppen. Som standard kommer PayPal att användas som betalningsleverantör. Ingen särskild konfiguration behövs för PayPal, systemet kommer att utgå ifrån att administratörens e-postadress också är registrerad för PayPal-kontot som ska användas.

Du kan lägga till en eller flera ytterligare betaltjänster och om önskat också ta bort PayPal som leverantör med hjälp av instruktionerna nedan. Konfigurationen äger rum genom att placera det magiska ordet $gateway på sidan 'Betalningar' i rutan "Meddelande att visa längst upp på butikssidan".

Ändra standard-gateway från PayPal

PayPals betalnings-gateway är vald som standard. Om du avser använda en annan gateway kanske du vill stänga av PayPals gateway. Detta kan åstadkommas med följande kod:

$gateway{nopaypal}

Som standard kommer systemet utgå ifrån att administratörens e-postadress är länkat till ett PayPal-konto. Du kan instruera systemet att använda ett annat PayPal-konto genom att lägga till följande 'magiska ord':

$gateway{paypal email@example.com}

Du kan aktivera flera gateways genom att lägga till flera $gateway-kommandon. Om fler än en gateway är aktiv, kommer kunden ha möjlighet att välja.

Lägg till Stripe som betalnings-gateway

Stripe

Utförlig information om Stripe finns på deras supportsida.

Stripe stödjer för närvarande betalningar i fler än 100 valutor och företag registrerade i ca 25 länder kan debitera sina kunder via Stripe. Stripe debiterar dina kunder i valutan som du konfigurerar på sidan "Betalningar".

Om du redan har ett Stripe-konto, navigera till din Dashboard (Panel) i Stripe och öppna dina "Account Settings" (Kontoinställningar). I avdelningen "API Keys" (API-nycklar) kommer du hitta 4 nycklar. Testnycklarna används för att simulera betalningar utan faktisk pengaöverföring, medan "live"-nycklarna används för att debitera dina kunder.

Du kan enkelt börja använda Stripe med ditt SuperSaaS-konto med hjälp av följande syntax:

$gateway{stripe sk_test_1234 pk_test_1234 sk_live_1234 pk_live_1234}

Ersätt API-nycklarna i ovanstående exempel med dina egna API-nycklar så kommer Stripe bli synligt som betalningsalternativ på utcheckningssidan.

Stripe API-nycklar

Du kan testa Stripe genom att växla till 'Testläge' på sidan Betalningar under avdelningen Betalningsinställningar. Notera att aktivering av 'Testläge' kommer påverka samtliga dina konfigurerade betaltjänster och således växla alla till 'Testläge'. Efter att du genomfört den första lyckade testbetalningen, kan du titta på din Stripe-panel i 'Testläge'. Om betalningen finns listad i avdelningen 'Payments' (Betalningar), kan du slå av 'Testläge' och börja använda Stripe i 'Live-läge'.

Lägg till ePay som betalnings-gateway

ePay

Det finns också en Dansk version av den här guiden.

ePay är en dansk betalningsleverantör som stödjer en mängd betalningsmetoder, inklusive Dankort. Om du redan har ett ePay-konto kan du aktivera ePays gateway genom att använda följande syntax:

$gateway{epay 123456}

Ersätt "123456" med ditt säljar-ID från ePay. Vidare kommer du behöva lägga till domänen för ditt schema i ePays administratörsinställningar. Om domänen inte är registrerad kommer du att få ett felmeddelande. Du kan hitta denna inställning här: "Settings" (Inställningar) → "Payment system" (Betalningssystem) → "Domains created for relay-script" (Domäner skapade för relay-script).

Normalt anger du "supersaas.se" men om du använder en egen domän med SuperSaaS behöver du ange den här. Om du aktiverar SSL kommer domännamnet alltid att vara "supersaas.com". Vidare om du ställer in så att användaren ska omdirigeras efter en lyckad bokning, behöver domänen för den sidan också att läggas till. För att lägga till mer än en domän kommer du att behöva kontakta ePays support. ePay accepterar dock förfrågningar subdomäner till domänen som är registrerad hos dem. Så i stället för att registrera ett flertal domäner hos ePay kan du kringgå detta genom att skapa en subdomän för ditt schema på domänen för sidan som du omdirigerar till efter bokning. Att använda din egen domän, eller att använda SSL, kan också förhindra problem när kunder byter domän i samband med byte av språk.

Aktivera den hemliga MD5-nyckeln

Det rekommenderas att du aktiverar en MD5 hash-check på ditt konto med en hemlig nyckel. Om ingen hemlig nyckel finns kan en hackare mixtra med betalningsmeddelanden, så att bokningar listas som betalda när ingen betalning verkligen skett. För att slå på MD5 hash-check använd följande syntax:

$gateway{epay 123456 secret}

Ersätt "secret" med ett eget valt ord och ange exakt samma ord på din administratörssida i ePay här: "Settings" (Inställningar) → "Payment system" (Betalningssystem) → "Settings for the payment system" (Inställningar för betalningssystem) → "MD5 key" (MD5-nyckel).

Om de hemliga nycklarna inte matchar exakt kommer systemet att flytta bokningar till papperskorgen och markera dem med meddelandet "Fraud check failed", även om betalning lyckats.

Begränsningar i kreditshoppen med ePay

Om du använder dig av kreditshoppen (säljer krediter via din SuperSaaS-butik), kommer du behöva ändra inställningen "Unique orderID" till "Not using Unique orderID" på sidan "Settings for the payment system". Annars kommer du bara kunna sälja varje produkt en gång, eftersom produktens ID används som order-ID. När order-ID ett unikt bokningsnummer vid betalning av bokningar, går det bra att aktivera inställningen. Notera att funktionen att låta kunder ange antal vid köp inte är tillgänglig vid användning av ePay.

Avancerade ePay-inställningar

Om du använder samma ePay-konto för flera användningsområden, kanske du vill skapa ett separat "fönster" med egna anpassningar som t.ex. en logotyp. Du kan instruera systemet att använda ett annat fönster med denna syntax: $gateway{epay 123456 secret 2}, där 2 är fönstrets ID.

Om du slår på "instant capture" kommer betalningen automatiskt tas direkt efter auktoriseringssteget. Du kan aktivera detta genom att lägga till "1" som fjärde parameter, så här:

$gateway{epay 123456 secret 1 1}

Notera att MD5 måste vara aktiverat för att kunna ange fönster-ID och fönster-ID måste finnas för att aktivera "instant capture". Om du inte vet vad fönster-ID är, kan du helt enkelt använda "1".

Lägg till Mollie som betalnings-gateway

Mollie

Logga iDEAL och Mister Cash Mollie är en holländsk betalningsleverantör som kan användas för att samla in betalningar genom holländska betaltjänsten iDEAL och en belgiska Mister Cash. Det har också stöd för systemet Sofort Banking som är populärt i Tyskland. Om du har ett Mollie-konto kan du aktivera gateway-en genom att använda följande syntax:

$gateway {mollie test_abc123xyz live_abc123xyz}

Du byter ut nycklarna i exemplet ovan med API-nycklarna som du hittar inuti ditt Mollie-konto på sidan "Website profiles". Mollie-knappen fungerar inte inuti en iframe. Om du vill köra SuperSaaS inuti en iframe behöver du lägga till JavaScript på sidan där knappen verkar låta webbläsaren "rymma" från ramen. Du kan ange JavaScriptet nedan via källkodsknappen (< >). Denna knapp finns på sidan "Betalningar" för butiken och på fliken "Layout" i avdelningen "Konfigurera" för schemat ifråga.

<script> if (window != top) top.location.href = location.href </script>